Kontakt

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Nidzicy
ul. Słowackiego 7
13-100 Nidzica

NIP: 7450000446
REGON: 000974747