Kontakt

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Nidzicy
ul. Słowackiego 7
13-100 Nidzica

NIP: 7450000446
REGON: 000974747

Telefon:                                                                                                  E-mail:
Sekretariat tel. kom. (519-344-672)                                              pss_nidzica@wp.pl
Dział Handlowy tel. kom (519-344-677)                                         dzialhandlowy4@wp.pl